Kontakt

Gminny Ośrodek
Kultury w Łabowej

33-336 Łabowa 171 NIP 734-16-68-613

Dyrektor Jerzy Chronowski

Telefon:
18 471-12-19

Adres mailowy:
goklabowa@poczta.onet.pl

Zespoły

Zespół taneczny taniec nowoczesny
Instruktorem zespołu była Aneta Tucznio-Worwa. Aktualnie zespołem kieruje Justyna Dobosz.

Tancerze podzieleni są na cztery grupy.
Grupa I  dzieci w wieku 7- 10 lat.
Grupa II  dzieci w wieku 11-13 lat.
Grupa III dzieci w wieku 14-16 lat.
Grupa IV młodzież w wieku 16 lat i starsi.

W czasie występów i konkursów grupy występują pod nazwami FOPS,TRACE, LEVEL,FREAKS.

Zespół występuje w czasie koncertów organizowanych w gminie. Bierze udział w przeglądach i konkursach zespołów tanecznych. Do największych sukcesów należy zaliczyć II miejsce grupy FREAKS i III miejsce grupy Trace i LEVEL zdobyte na Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Starym Sączu, oraz wyróżnienie dla zespołu FREAKS w czasie Sądeckiej Wiosny Artystycznej w roku 2011. Zespół odnosił również sukcesy w latach następnych.


 

Zespół break dancowy FLYING DRAGONS ( zespół zakończył działalność we wrześniu 2013 r.)
Instruktorem zespołu jest Sławomir Dobosz. W zespole ćwiczą głównie chłopcy. Zespół występuje w Łabowej i okolicach. Uczestniczy w konkursach i „bitwach breakdancowych”. Zespół zdobył wyróżnienie w Sądeckiej Wiośnie Artystycznej w roku 2010.
 

Zespół wokalny Skrzaty
W zespole rozpoczynają „karierę wokalną” przedszkolaki. Instruktorem zespołu była  Katarzyna Citak. Aktualnie zespołem kieruje Anita Długosz
 

Zespół wokalny Melodynki
Instruktorem zespołu była Katarzyna Citak. Zespół tworzą dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Zespół występuje w czasie imprez organizowanych przez GOK. Aktualnie zespołem kieruje Anita Długosz.
 

Zespół wokalny Moderato  działalność zespołu została zawieszona.
 

Zespół Okazjonalny.
W skład zespołu wchodzą dorośli pasjonaci śpiewu. Zespół koncertuje w gminie i gminach ościennych. W repertuarze znajdują się piosenki z lat 50 i 60 ubiegłego wieku, kolędy, pieśni kościelne i piosenki patriotyczne. Instruktorem była  Katarzyna Citak. Aktualnie zespołem kieruje Anita Długosz.
 

Nauka gry na pianinie
W zespole prowadzone są indywidualne zajęcia nauki gry na pianinie dla dzieci i młodzieży. Instruktorem zespołu jest Anna Horoszko.
 

Nauka gry na gitarze
Z tajnikami gry na gitarze zapoznają się dzieci i młodzież.. Zajęcia prowadzi Krzysztof Rola.
 

Przedszkole Muzyczne
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym. Instruktorem była Katarzyna Citak. Aktualnie zespołem kieruje Anita Długosz


Szkoła rysunku i Malarstwa

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży. Instruktorem jest Róża Górska. Zajęcie zostały zawieszone

Zajęcia rekreacyjne

Fitness
Zajęcia w odbywają się dwa raz w tygodniu.  Instruktorem zespołu była Monika Piątek. Aktualnie zespół prowadzi Ewelina Tokarczyk.

W Ośrodku odbywają się również zajęcia pilates. Instruktorem jest Ewelina Tokarczyk.
 

Piłka nożna dorosłych
Spotkania odbywają się raz w tygodniu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Łabowej. Opiekunem zespołu jest Jerzy Chronowski.

Tenis stołowy

 Terminy spotkań należy każdorazowo ustalać w biurze GOK.